S.Y.STAGE LTD

Η εταιρεία S.Y. STAGE LTD δημιουργήθηκε το 2004 με σκοπό την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου στη συνεχώς εξελισσόμενη βιομηχανία του θεάματος. Με βάση το τρίπτυχο εξειδίκευση, οργάνωση και τεχνογνωσία, με σεβασμό στον άνθρωπο και στο περιβάλλον και πάντα με απόλυτη τάξη και ασφάλεια, ειδικευόμαστε στην μεταφορά, ενοικίαση και εγκατάσταση εξοπλισμού εκδηλώσεων, υψηλών προδιαγραφών, για μεγάλες και μικρές εκδηλώσεις σε όλη τη Κύπρο.

Βασική αρχή και δέσμευση της εταιρείας μας, αλλά και φιλοσοφία κάθε στελέχους της είναι η παροχή ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών. Στόχος μας είναι να παρέχουμε στους πελάτες μας υπηρεσίες που να καλύπτουν πλήρως τις συμβατικές τους απαιτήσεις, να συμμορφώνονται με τις σχετικές νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις και να επιτυγχάνουν τους στόχους ποιότητας που θέτει η εταιρεία.

Για την πλήρη επίτευξη του σκοπού και των στόχων της, η εταιρεία μας, έχει υιοθετήσει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας & Ασφάλειας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα ISO 9001:2008και OHSAS 18001:2007, τα οποία και εφαρμόζει σε ολόκληρη την εταιρεία και σε όλες τις δραστηριότητες που έχουν επίπτωση στην ποιότητα των υπηρεσιών, την ασφάλεια, υγεία και ευημερία του προσωπικού της αλλά και την ικανοποίηση των πελατών της. Φιλοδοξία και δέσμευση της εταιρείας είναι η συνεχής βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης, με άξονα:

v   Την ανασκόπηση και συνεχή βελτίωση των χαρακτηριστικών των υπηρεσιών της, όπου αυτό είναι εφικτό, καθώς και της αποτελεσματικότητας των Διεργασιών της και κατ’ επέκταση ολόκληρου του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας & Ασφάλειας.

v  Τον καθορισμό μετρήσιμων αντικειμενικών σκοπών για την ποιότητα.

v  Τη διάθεση πόρων για την εξασφάλιση της κατάλληλης υποδομής και της απρόσκοπτης, αποδοτικής και αποτελεσματικής λειτουργίας κάθε τμήματος της εταιρείας.

v  Το μηδενισμό των ποιοτικών παραπόνων των πελατών.

v  Την αποφυγή οποιασδήποτε μορφής επιβάρυνσης προς το περιβάλλον μέσω των δραστηριοτήτων της.

v  Τη διασφάλιση της υγείας & ασφάλειας του προσωπικού και των πελατών της, μέσα από την εκτίμηση των κινδύνων και την εφαρμογή προληπτικών μέτρων ελέγχου.

v  Την ενθάρρυνση, συνεχή κατάρτιση, ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού έτσι ώστε να προάγουν την Ποιότητα και την ασφάλεια σε κάθε τους δραστηριότητα και να αποκτήσουν κουλτούρα και σωστή συμπεριφορά σε θέματα που άπτονται της Ασφάλειας & Υγείας.

v  Τη συνεχή ενημέρωση και προσπάθεια για κάλυψη των απαιτήσεων των εν ισχύ νομοθετικών διατάξεων, οδηγιών, και εφαρμοζόμενων προτύπων. Υιοθετώντας την αρχή της συνεχούς βελτίωσης, η S.Y. STAGE LTD αναγνωρίζει και ανταμείβει την ομαδική εργασία καθώς και την ατομική προσπάθεια, επενδύει στον άνθρωπο και σέβεται τον πελάτη

Στην εταιρεία μας δίνουμε πρωταρχική σημασία στο άνθρωπο και θεωρούμε τους εργαζομένους μας ως το σημαντικότερο μας κεφάλαιο. Σε αυτό το πλαίσιο, και πάντα με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας, επενδύουμε διαρκώς στην αναβάθμιση της οργάνωσής της εταιρείας μας μέσω της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της. Η εταιρεία εργοδοτεί σήμερα σε μόνιμη βάση 7 άτομα τα οποία μέσα από την συνεχή εκπαίδευση, και το πνεύμα ομαδικότητας που τους διακρίνει συμβάλλουν θετικά προς την υλοποίηση των στόχων της εταιρείας.

Στα προϊόντα μας περιλαμβάνονται εξέδρες, πατάρια, κερκίδες, πασαρέλες, εξέδρες και πατώματα για πισίνες, παραλίες, κήπους, πατώματα χορού, εκθεσιακά περίπτερα, καμαρίνια και εξοπλισμός καμαρινιών, περιφράξεις απλές και περιφράξεις ασφαλείας, κουρτίνες, μπαρ, φωτιστικός και ηχητικός εξοπλισμός, ενώ κατασκευάζουμε με παραγγελία σκηνικά και ειδικές κατασκευές για εκδηλώσεις. Επίσης προσφέρουμε ολοκληρωμένες τεχνικές λύσεις για θεατρικές παραστάσεις, κατασκευή, μεταφορά και εγκατάσταση σκηνικών, φωτισμού και ήχου, καθώς και χειρισμό. Προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας σε κάθε είδους Φεστιβάλ και συναυλίες, σε γαμήλιες τελετές, δεξιώσεις και πάρτι, σε επιδείξεις μόδας, αποφοιτήσεις, θεατρικές παραστάσεις, πολιτικές συγκεντρώσεις, συνέδρια, εκθέσεις και κάθε είδους πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Έχουμε στο ενεργητικό μας τα σημαντικότερα φεστιβάλ και τις μεγαλύτερες συναυλίες Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών, θεατρικές παραστάσεις με κυπριακούς και ξένους θιάσους, επιδείξεις μόδας διεθνών οίκων και πρακτορείων της Κύπρου και του εξωτερικού, συνέδρια τοπικά και διεθνή και έχουμε βάλει τη σφραγίδα μας στους μεγαλύτερους γάμους, σε μεγάλα τηλεοπτικά γεγονότα και σε όλων των ειδών καλλιτεχνικές εκδηλώσεις που έγιναν τα τελευταία χρόνια στην Κύπρο. Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής, δημόσιους οργανισμούς, δήμους, κοινότητες, οργανώσεις, σωματεία, διαφημιστικές εταιρείες, τηλεοπτικούς σταθμούς, θέατρα, ξενοδοχεία, κέντρα διασκέδασης, χώρους δεξιώσεων και ιδιώτες.  Μερικοί από τους πελάτες μας είναι οι ακόλουθοι: Paphos Aphrodite Festival, Δήμος Αγίας Νάπας, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Παπαδόπουλος και Σχοινής Παραγωγές, Galaxias Live productions, Beyond Entertainment, O.T.G. Group ltd, M.C. Full Loaded ltd, M.K.G. Audio, Event Pro, ANO Sound, V & M Video Electronics, A&S sound and lights, FX Productions, Θέατρο Λέξης και πολλοί άλλοι.

Τα γραφεία μας βρίσκονται στα Λύμπια στην οδό Αρχ. Μακαρίου Γ 2. Πέρα από τη διοίκηση και το λογιστήριο στα γραφεία μας, διαθέτουμε και ειδικό σχεδιαστικό τμήμα για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας.

Η αποθήκη μας βρίσκεται στην Βιομηχανική Περιοχή Αλάμπρας στη Λεωφόρο Λυμπιών 77A. Είναι διαμορφωμένη ανάλογα και ο εξοπλισμός μας φυλάσσεται κάτω από τις καλύτερες συνθήκες για να διατηρείτε πάντα συντηρημένος στη καλύτερη δυνατή κατάσταση.

Η σωστή και ασφαλείς μεταφορά των προϊόντων και του προσωπικού αποτελεί πρωταρχικό στόχο της εταιρεία μας η οποία φρόντισε να έχει στο στόλο της τα κατάλληλα οχήματα για διεκπεραίωση οποιασδήποτε εργασίας κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες.

 

Όραμα μας είναι η συνεχής ανάπτυξη της εταιρείας και η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πελατών μας, προσφέροντας λύσεις στις απαιτήσεις τους και κατασκευές υψηλής ποιότητας και αισθητικής, που να ανταποκρίνονται πλήρως στις σχεδιαστικές προδιαγραφές αλλά και στις επιμέρους απαιτήσεις της κάθε εκδήλωσης. Για το λόγο αυτό παρακολουθούμε συνεχώς την ανάπτυξη της τεχνολογίας στο χώρο, ενημερωνόμαστε, εκπαιδευόμαστε και ανανεώνουμε συνεχώς το υλικό μας.